pokój rzeczy rzadkich
Ptak w złotej klatce

Artykuł ten dedykuję wszystkim, ponieważ przemoc widoczna jest przecież we wszystkich krajach, klasach społecznych i grupach religijnych, wśród rodzin z wyższym wykształceniem i osób bez wykształcenia, czy też żyjących w biedzie lub w luksusie. Przemoc jest obecna wewnątrz rodzin, w szkołach, w instytucjach, w miejscach pracy. Jej sprawcami mogą być mężczyźni, kobiety, młodzież, a nawet dzieci. Najczęściej uczymy się przemocy już od wczesnych lat dziecięcych, a następnie jest ona przekazywana następnym pokoleniom.

(więcej…)

więcej

Dodano: 2018-02-21


Plotka – ulubiona forma międzyludzkiej komunikacji?

Wieczorne bieganie to czas tylko dla mnie, czas, który spędzam sama ze sobą. Świeże powietrze, muzyka… Rozmyślam wtedy o wielu sprawach, czasami o historiach moich pacjentów. Niedawno moje myśli odwiedziła plotka. To takie zjawisko społeczne dobrze ludziom znane, które jest tak stare jak ludzki język.  W dawnych Chinach tworzenie plotek i profesjonalne wykorzystywanie ich w formie intryg było niemniej rozpowszechnione niż w antycznej Grecji i starożytnym Rzymie. Również w Biblii mówi się o złośliwych oszczerstwach i ostrzega się przed lekkomyślną plotką. W Nowym Testamencie apostołowie w wielu listach piszą o grzechu słowa, o podwójnym języku, stronniczych pochwałach i gadulstwie szkodzącym bliźniemu. Przeciwko nadużywaniu słowa zwraca się zwykle apostoł Jakub „[… ] języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi! Czyż z tej samej szczeliny źródło wytryska wodą słodką i gorzką?” (3:2–11).

(więcej…)

więcej

Dodano: 2018-02-21


Miłość – to skomplikowane?

Początek miłości – jak to się wszystko zaczęło?

Miłość i jej rozmaite przejawy obecne są w kulturze i życiu społecznym od początku istnienia człowieka. Miłość była, jest i będzie inspiracją dla wielu twórców. Poeci, prozaicy, muzycy, rzeźbiarze, filozofowie, ale także naukowcy wielu dziedzin do dziś starają się uchwycić istotę miłości. Jest ona bez wątpienia jednym z najsilniejszych bodźców, dzięki którym człowiek podejmuje działania. To właśnie miłości zawdzięczamy powstanie wielu wspaniałych dzieł. Nie można też zapominać o jej destrukcyjnej roli w dziejach ludzkości – upadali przez nią wielcy władcy, wybuchały wojny. Współczesne społeczeństwo uważa, że watro uczyć się tylko tych rzeczy, za pomocą których można zdobyć prestiż czy pieniądze i że miłość, która przynosi korzyści „jedynie” duszy jest bezużyteczna i nie warto na nią  poświęcać energii. Tak czy inaczej, wielka rola miłości w dziejach człowieka skłania do refleksji nad nią.

(więcej…)

więcej

Dodano: 2018-02-21


Kryzys

Kryzys – czas refleksji

– Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? – mówiła dalej.
– To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść – odparł Kot-Dziwak.
– Właściwie wszystko mi jedno.
– W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz.
– Chciałabym tylko dostać się dokądś – dodała Alicja w formie wyjaśnienia.
– Ach, na pewno tam się dostaniesz, jeśli tylko będziesz szła dość długo… Jeżeli nie wiesz, dokąd chcesz iść, nie ma znaczenia, którą drogą pójdziesz…

(więcej…)

więcej

Dodano: 2018-02-21


Sens życia

W obecnych czasach potrzeba sensu życia uległa diametralnej zmianie. Znaczną część ludzi dotyka poczucie bezsensu, czemu towarzyszy uczucie pustki egzystencjalnej, objawiającej się apatią i znudzeniem. Apatia oznacza brak inicjatywy, aby coś w życiu dokonać, zaś znudzenie pokazuje na utratę zainteresowania zewnętrznym światem. W tym miejscu warto przywołać fragment książki autorstwa D. Yalmona (1980): „Spośród czterdzieściorga kolejnych pacjentów, którzy zgłosili się do przychodni psychiatrycznej (…) (30 procent) miało jakiś poważny problem związany
z sensem”.

(więcej…)

więcej

Dodano: 2018-02-15